Direct naar
  Tips

  Bedrijfsfiets leasen versus bedrijfswagen

  Meer en meer bedrijven willen hun personeel naast het maandelijkse loon een sur plus aanbieden. De bedrijfswagen was tot op heden één van de populairste middelen om de loonbrief aantrekkelijk te maken voor de werknemers. De werknemer ruilt brutoloon in voor een wagen die vrijgesteld is van bedrijfsvoorheffing en RSZ. Een bedrijfswagen is een voordeel van alle aard. Maar langzamerhand wint de bedrijfsfiets aan populariteit, aangezien mobiliteit en onze ecologische voetafdruk hoog op de politieke agenda staan.

  Blijft de wagen woon-werkverkeer domineren?

  De drukte op de wegen begint voor velen onder ons zwaar te wegen. Vroeger stond je enkel tijdens de ochtend- of avondspits te schuiven op de ring rond Brussel. Wanneer je nu op elk moment kan stilstaan op diezelfde ring. We zijn met heel wat mensen en het wordt alsmaar drukker. Ook stijgen jaar na jaar het aantal auto's. In 2019 telde Stabel maar liefst 5.889.210 personenwagens in België!

  Van al deze personenwagens is 10% goed voor het aantal bedrijfswagens. Xavier May en Thomas Ermans hebben beiden onderzocht hoeveel bedrijfswagens in België in omloop zijn, en waar deze zich geografisch bevinden. Dit onderzoek geef weer dat er tussen de 550.000 en 670.000 firmawagens rondrijden. Deze zijn voornamelijk gelokaliseerd in Vlaanderen en rond het Brusselse.

  Mochten we erin slagen alle bedrijfswagens in te ruilen voor bedrijfsfietsen, zouden er 10% minder auto's rondrijden in België. Maar dit is mogelijks niet de oplossing voor het probleem. Van alle auto's die rondrijden, zijn de bedrijfswagens de minst vervuilende. Deze worden gemiddeld om de vier jaar vervangen door nieuwe modellen, uitgerust met zuinigere motoren. Of beter nog, elektrische en hybride wagens. De meest vervuilende zijn de oude Diesel motoren en de SUV's, de zware krachtige sportieve auto's. Deze zijn echt nefast voor ons milieu.

  Een betere oplossing volgens Cyclobility is enerzijds de combinatie van een firmawagen en een bedrijfsfiets. Anderzijds een bedrijfsfiets voor personen die niet in aanmerking komen voor een bedrijfswagen. Het onderzoek van Xavier May en Thomas Ermans toont aan dat 13,5% van de werknemers in België bevoorrecht zijn met een bedrijfswagen. Ideaal zou zijn dat deze personen ook een bedrijfsfiets kunnen opnemen in hun mobiliteitsbudget in combinatie met een kleinere firmawagen. Voor korte verplaatsingen of op zonnige dagen zullen zij sneller naar de fiets grijpen ipv telkens voor de wagen te kiezen.

  Volgens het Netwerk duurzame mobiliteit is de gemiddelde woon-werkverplaatsing van de Vlaming 17,925 kilometer (afstand thuisadres-werkadres). Dat wil zeggen dat er heel wat werknemers minder dan 18 km pendelen naar het werk. Wanneer zij de mogelijkheid hebben een bedrijfsfiets te leasen, kunnen we een grote stap vooruit zetten richting een duurzame mobiliteit.

  Cyclobility zorgt ervoor dat werknemers een fiets kunnen leasen via hun werkgever . Zij ontzorgen de fietsers door alle diensten aan te bieden die je maar kan bedenken. Verzekering, onderhoud, herstellingen, VAB pechverhelping zijn inclusief het leasepakket. Bij Cyclobility wordt de fiets zelfs aan huis geleverd! Na de leasetermijn kan de werknemer de fiets teruggeven aan Cyclobility, zonder meerkost. Hij/zij heeft ook de kans de fiets over te nemen, mits betaling van het restbedrag.

  De bedrijfsfiets is net zoals de bedrijfswagen vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en RSZ. Het leasebedrag wordt afgetrokken van het brutoloon van de werknemer. Bovendien hoef je geen dure brandstofprijzen te betalen en kan je zelfs bij de meeste bedrijven fietsvergoeding opfietsen! Deloitte plaatste de (elektrische) bedrijfsfiets in 2018 op het bovenste schavotje in de "Top 20 alternatieve verloningsvormen".

  Bedrijfsfietsen, in alle geuren en kleuren

  Voor velen onder ons is de bedrijfswagen ook in het privéleven een gemak. Denk maar aan boodschappen doen en de kinderen afzetten aan de schoolpoort. Dankzij de elektrische cargofiets lossen we dit probleem zo op. Cyclobility heeft ook elektrische speed pedelecs in het fietsleasegamma die tot 45km/u gaan. Zo is de Riese & Müller load 75 een ideaal alternatief voor de grotere gezinnen.

  Bedrijfsfietsen aanbieden voor jouw bedrijf kan kosteloos. Loonruil is de meest voorkomende manier van fietsleasing in België.

  Bedrijfsfietsen voor jouw bedrijf

  Bedrijfsfietsen aanbieden voor jouw bedrijf kan kosteloos. Loonruil is de meest voorkomende manier van fietsleasing in België. De medewerker staat een deel van zijn/haar brutoloon af, in ruil voor het leasen van een kwalitatieve bedrijfsfiets. De enige voorwaarde is dat de medewerker niet onder het baremaloon zakt. Mocht dit wel het geval zijn, kunnen andere brutopremies ook gebruikt worden. Een inhouding op de eindejaarspremie is ook een optie en tevens ook een bruto-inhouding. Wanneer het bedrijf een mobiliteitsbudget voorziet, kan de (elektrische) fiets ook (deels) hierin opgenomen worden. In dit geval is het mogelijk te kiezen voor een kleinere bedrijfswagen, én een fiets op te nemen in het pakket. Momenteel wordt dit budget voornamelijk gebruikt voor de bedrijfswagen. Als je echt een gulle werkgever bent kan je er ook voor kiezen jouw personeel "een voordeel on top" aan te bieden. In dit geval is de bedrijfsfiets uiteraard niet kosteloos voor de werkgever. Wil jij als werkgever ook bedrijfsfietsen aanbieden? Neem contact op met Cyclobility en wij helpen jou van A tot Z met het opstarten van een fietslease programma dat nauw aansluit bij de bedrijfspolicy van jouw onderneming.

  Andries Aumann
  Auteur: Andries Aumann

  Andries is de oprichter van Cyclobility en fietslease expert. Het is een gedreven ondernemer met een passie voor fietsen. Hij heeft tien jaar ervaring in de “outdoor industry” en was sales manager bij Bubble Post, een duurzaam, ecologisch en economisch alternatief binnen de distributiesector. Het is geen toeval dat Cyclobility met diezelfde waarden in het achterhoofd is opgericht. Andries steekt zijn tonnen energie het liefst in maatschappelijk relevante projecten. Wanneer Andries niet op zijn bureau te vinden is zit hij zeker op de koersfiets of speed pedelec!


  Connecteer op LinkedIn.