Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Cyclobility biedt efficiënte oplossingen voor woon-werkverkeer door het ter beschikking stellen van kwalitatieve fietsen aan enerzijds bedrijven (d.m.v. fietsleasing) en anderzijds particulieren (d.m.v. rechtstreekse verkoop via onze fietsenwinkels). Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen te doen kiezen voor de fiets als efficiënt, betrouwbaar, gezond, snel en klimaat- en milieuvriendelijk vervoermiddel, zowel voor recreatieve als functionele verplaatsingen. Wij werken daarom zoveel mogelijk samen met kwalitatieve, milieubewuste en verantwoordelijke partners.


Als onderneming hebben wij verantwoordelijkheden naar mens, milieu en maatschappij. In dit statement willen we deze verantwoordelijkheden graag expliciet uitspreken naar al onze stakeholders en naar onze leveranciers in het bijzonder. Ons doel is daarmee niet alleen te tonen wat onze bedoelingen zijn, maar ook het bewust maken en mee betrekken van andere stakeholders in dit verhaal. Tegelijk beseffen we dat er nog een lange weg af te leggen is. Vooral in tijden van bevoorradingsonzekerheid en stijgende prijzen, is het niet evident om deze belangen te blijven respecteren en tegelijk een gezonde onderneming te blijven.

Desalniettemin willen we hier ons engagement voorbij het louter economische uitspreken. Dat engagement rust op drie pijlers: milieu en klimaat, circulariteit en toeleveringsketen, mens en maatschappij.

Door jaarlijks honderden mensen in België aan een betaalbare en betrouwbare fiets te helpen, sparen wij rechtstreeks en onrechtstreeks tienduizenden autokilometers uit. De positieve effecten spreken voor zich. We verwachten dat, door hoge energieprijzen en toenemend bewustzijn, deze trend zich alleen maar zal doorzetten. Ongeveer 90% van onze fietsen worden zo goed als volledig in Europa geproduceerd. Dat betekent minder transportkilometers en schonere productie in vergelijking met productie in het Verre Oosten. Met infosessies bij bedrijven en in winkels overtuigen wij klanten ervan dat de fiets niet alleen gezond is voor de portemonnee, maar ook voor milieu en klimaat. Daarnaast is het onze bedoeling om fietsen zo kwalitatief en onderhoudsvrij mogelijk te houden. Zo sparen we tijd, middelen, onnodige verplaatsingen, materiaal en producten uit.

Wij staan continu in contact met onze leveranciers om transparantie over de toeleveringsketen te vragen. Vooral op vlak van productie van fietsbatterijen is nog heel wat onduidelijkheid. De grondstoffen voor deze batterijen worden nog vaak in conflictgebieden met slechte arbeidsvoorwaarden ontgonnen. Ook de recyclage van batterijen en andere fietsonderdelen is nog steeds gecompliceerd. Waar mogelijk, kiezen wij dan ook voor producten die deels of volledig uit gerecycleerd materiaal bestaan (aluminum frames, banden) en/of gerecycleerd kunnen worden. Zo verzamelen wij al onze oude binnen- en buitenbanden om die te laten ophalen ter recyclage.

Ook het menselijke aspect staat centraal in onze werking. We dragen eerlijke en proportionele verloning hoog in het vaandel. Al onze medewerkers hebben daarom een gelijk loon en krijgen voldoende kansen om opleidingen te volgen. Daarnaast werken we samen met een maatwerkbedrijf (Werkplus) voor montage en levering van onze fietsen. Op die manier bieden wij kansen aan mensen die in het normale arbeidscircuit anders niet terecht kunnen. We motiveren werkgevers om fietsvergoedingen voor woon-werkverkeer toe te kennen aan hun werknemers. Die vergoeding spoort werknemers aan om de auto te laten staan ten voordele van de fiets. De uitkomst is win-win.

Voor onze financieringen werken we samen o.a. samen met Triodos Bank, Regenero Impact Fund, Trivided en Change. Allemaal partijen die hun middelen inzetten om duurzame verandering te initiëren.

Door al bovenstaande ambities uit te spreken hopen we zoveel mogelijk stakeholders in dit verhaal te betrekken. Heeft u vragen, opmerkingen, tips of kritiek? Wij staan open voor alle feedback en zijn altijd bereid te luisteren en bij te leren. Laat het ons weten op info@cyclobility.be of 055/606697!