Direct naar
  Tips

  Voordelig naar het werk fietsen

  Een op de zes werknemers in Vlaanderen fietst (dagelijks) naar het werk. Dat is sportief, gezond en ecologisch. En het levert ook centen op.

  Een fietsende werknemer kan op verschillende manieren financieel een duwtje in de rug krijgen. Zo kan een werkgever hem of haar een fietsvergoeding toekennen. Die fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld (u betaalt er geen belastingen op) tot een maximumbedrag van 24 cent per afgelegde kilometer woon-werkverkeer. Bedragen boven die 27 cent per kilometer gelden als deel van de beroepsinkomsten (en zijn dus wel belastbaar).

  Er bestaat geen veralgemeende, nationale verplichting voor werkgevers om een fietsvergoeding te betalen, maar in steeds meer bedrijfssectoren is die verplichting wel bij cao opgenomen. Zo hebben de ruim 400.000 bedienden die vallen onder het paritair comité 200 (het vroegere ANPCB), sinds 1 juli van dit jaar recht op een fiets­vergoeding van minimaal 10 cent per afgelegde kilometer (met een maximum van 4 euro, of een afstand van 40 km, per dag).

  Niet iedereen trekt elke dag van het jaar met de fiets naar het werk. Vaak blijft het fietspendelen beperkt tot de warmere lente- en zomermaanden. Belangrijk om te weten is dat de fietsvergoeding alleen mag worden toegekend voor de dagen waarop een werknemer effectief de fiets gebruikt.

  Anders dan bij het ‘voordeel van alle aard’ op een bedrijfswagen betalen werknemers geen belastingen op een bedrijfsfiets

  Hetzelfde geldt voor het woon-werkverkeer, dat u deels met de fiets aflegt, bijvoorbeeld naar een carpooldienst of een treinstation. Alleen de effectief gefietste kilometers naar het station geven recht op een vergoeding.

  Opkomst speed pedelecs

  Goed om te weten: er is geen wettelijke begrenzing aan het aantal kilometers dat in aanmerking komt voor een fietsvergoeding . Door de opkomst van de snelle speedpedelecs zijn voor veel werknemers nu ook langere verplaatsingen, van meer dan 20 km enkele reis, haalbaar met de fiets.

  De Fietsersbond herinnert eraan dat ‘werknemer en werkgever in onderling overleg bepalen welke de beste en veiligste route is voor het woon-werkverkeer’. Lees: als de kortste weg niet de veiligste is, kan de werknemer een alternatieve (langere) route voorstellen aan de werkgever. Om geen voortdurende registratie van het aantal gefietste kilometers te moeten doen, wordt vaak gebruikgemaakt van een ­‘verklaring op eer’, waarin de werknemer (eenmalig) aangeeft om hoeveel kilometer het gaat en om hoeveel werkdagen.

  Wat levert zo’n fietsvergoeding op? Stel dat u in een kalenderjaar 100 dagen met de fiets over een afstand van 10 kilometer naar het werk pendelt, enkele reis (dus 20 km in totaal per dag), dan maakt u aanspraak op een fietsvergoeding van maximaal 480 euro. Belastingvrij.

  Forfait van 410 euro

  Er bestaat een alternatieve formule. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om hun fietsende werknemers een (jaarlijks) forfait te betalen. Dat is administratief eenvoudiger. Ook dat bedrag is fiscaal vrijgesteld, tot een plafond van 410 euro. Datzelfde fiscale grensbedrag is overigens van toepassing voor werknemers die met hun eigen wagen pendelen.

  Ook voor de werkgevers zijn er fiscale stimulansen. Op een fietsvergoeding moeten geen sociale bijdragen betaald worden en deze uitgave kan als 100 procent aftrekbare bedrijfskosten worden ingebracht, wat tot een lagere vennootschapsbelasting leidt.

  Alle types fietsen

  Het heeft geen belang met welk soort fiets u naar het werk pendelt. Alle types komen in aanmerking voor een fietsvergoeding, van een klassieke stadsfiets over een koersfiets of mountainbike tot e-bikes en speedpedelecs .

  Mogelijk beschikt u over een bedrijfsfiets. Steeds meer bedrijven bieden zo’n leasefiets aan als extralegaal voordeel, of als alternatieve verloningsformule, bijvoorbeeld ter vervanging van de klassieke eindejaarspremie. Er rijden al meer dan 50.000 bedrijfsfietsen rond in ons land – en daar komen er elke maand ruim 500 bij.

  Ook het systeem van de bedrijfsfietsen is fiscaal interessant. Voor de werkgever zijn de leasingkosten fiscaal aftrekbaar . Dat geldt ook voor de onderhoudskosten en zelfs voor bijbehorende uitgaven zoals de aankoop van fietshelmen , hangsloten, fluohesjes en de plaatsing van een fietsenstalling. Hoe duurder de bedrijfsfiets, hoe groter het fiscaal voordeel voor de werkgever – wat het grote succes van de dure speedpedelecs in leasingformule verklaart.

  Anders dan bij het ‘voordeel van alle aard’ op een bedrijfswagen betalen werknemers geen belastingen op een bedrijfsfiets. Bovendien komen ze nog altijd in aanmerking voor een fietsvergoeding . Trouwens, ook wie een bedrijfs­wagen heeft, kan een fietsvergoeding krijgen voor de dagen dat hij of zij de woon-werkverplaatsing met de fiets doet. Als particulier is een fiets leasen niet mogelijk.

  Meer ongevallen

  Er valt ook een minpunt te signaleren: de risico’s in het verkeer. Het aantal ongevallen met fietsers tijdens het woon-werkverkeer – en dus erkend als arbeidsongeval – is de jongste jaren met 35 procent toegenomen, blijkt uit een analyse door verzekeraar Axa. Alleen al in de klantenportefeuille van Axa ging het in 2019 om 2.351 fietsongevallen op weg naar het werk.

  In twee derde van de dossiers waren er slechts lichte verwondingen, zonder werkverlet of met minder dan vijf dagen afwezigheid. Maar in een vijfde van de fietsongevallen leidt de ernst van de verwondingen tot een afwezigheid op het werk van meer dan een maand. In een op de tien gevallen is er sprake van hoofdletsels. Axa benadrukt het belang van een goede fietshelm, ook al is die niet altijd verplicht.

  De Standaard - Johan Rasking, zaterdag 26 september 2020

  Andries Aumann
  Auteur: Andries Aumann

  Andries is de oprichter van Cyclobility en fietslease expert. Het is een gedreven ondernemer met een passie voor fietsen. Hij heeft tien jaar ervaring in de “outdoor industry” en was sales manager bij Bubble Post, een duurzaam, ecologisch en economisch alternatief binnen de distributiesector. Het is geen toeval dat Cyclobility met diezelfde waarden in het achterhoofd is opgericht. Andries steekt zijn tonnen energie het liefst in maatschappelijk relevante projecten. Wanneer Andries niet op zijn bureau te vinden is zit hij zeker op de koersfiets of speed pedelec!


  Connecteer op LinkedIn.